Werkwijze

Intakegesprek met verzorger(s)

Tijdens dit intakegesprek proberen we samen de hulpvraag te concretiseren en tot een plan van aanpak te komen. In dit gesprek probeer ik zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het gaat erom waarom de leerling in deze klas met deze leerkracht in deze situatie (tijdelijk) problemen ondervindt met één of meerdere vakken op school. Welke onderwijsbehoeften heeft je kind?

Misschien is je kind onderzocht door een orthopedagoog/psycholoog en is daar een verslag van*. Ik kijk naar de belemmerende maar ook naar de positieve factoren. 

* Dit verslag lees ik overigens nadat ik een aantal keren met de leerling heb gewerkt om ‘open’ naar de leerling te kunnen kijken.

Een goede afstemming met school kan voor mij een toegevoegde waarde hebben. Zo kan de leerkracht mij informatie geven over concentratie, werkhouding en motivatie, gemaakte toetsen (en de omstandigheden waaronder), met welke methodes er wordt gewerkt, maar ook over de situatie in de klas en groepssamenstelling. 

Het is het beste als het doel van het kind zelf is.

“Als je niet weet waar het doel is, maakt het niet uit hoe hard je tegen de bal schopt!”

(Oplossingsgericht Onderwijzen, 2008)

Kennismakingsgesprek met leerling

De kennismaking is zonder verzorger(s) en informeel van aard. Een samenwerking op basis van vertrouwen en in een veilige omgeving is essentieel voor het slagen van de begeleiding. Leerlingen zijn doorgaans heel goed in staat zelf aan te geven waar zij moeite mee hebben en wat helpend zou kunnen zijn. Waar sta je op dit moment en waar wil je naar toe op termijn (doel)? Wat zou je eventueel aan mij willen vragen? Maar we praten ook over interesses, hobby’s/sporten, vrienden en alles wat een leerling nog meer bezighoudt. Vaak sluiten we af met een kort spelletje.    

De sessies

“Elk kind is uniek, ook in zijn manier van leren”

De begeleidingssessies met een duur van tussen de 30 en 60 minuten vinden één à twee keer per week plaats in mijn praktijkruimte. De duur stem ik af op leeftijd en concentratieboog van de leerling. Het plan van aanpak wordt besproken voor een periode van minimaal tien sessies. Na vijf sessies nodig ik ouders/verzorgers uit om mijn eerste bevindingen en observaties te delen. Daarna lopen de evaluatiemomenten doorgaans gelijk met de rapporten/gesprekken op school. Tussentijds telefonisch contact of per app/mail is altijd mogelijk. Ook bestaat de mogelijkheid dat ik aansluit bij gesprekken op school. 

In principe gaan de begeleidingsmomenten in de schoolvakanties niet door. Maar mocht daar behoefte aan zijn, dan kunnen we in overleg tot geschikte data/tijdstippen komen. Dit hoeft dus niet overeen te komen met de dag en het tijdstip dat de leerling buiten de schoolvakanties komt.