Tarieven schooljaar 2023-2024

Uurtarief€ 55,00
Begeleiding van 60 minuten€ 55,00
Begeleiding van 45 minuten€ 45,00
Begeleiding van 30 minuten€ 35,00
De tarieven zijn inclusief:
  • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s)
  • Bespreken plan van aanpak
  • Informatie verzamelen en bestuderen
  • Eventueel telefonisch/schriftelijk contact met school
  • Advies uitbrengen
  • Voorbereiding en korte verslaglegging sessies
  • Materialen
  • Tussentijdse mondelinge (schriftelijke) evaluatie
  • Eindevaluatie

Niet inbegrepen zijn extra gesprekken op aanvraag, uitgebreider onderzoek als er onvoldoende gegevens zijn.

Facturering vindt steeds plaats aan het einde van de maand. De factuur ontvang je per e-mail en indien je het handig vindt, kan ik een betaalverzoek sturen. Je gaat de samenwerking(overeenkomst) aan voor een periode van minimaal tien sessies. De gegevens van de leerling worden tot één jaar na sluiting van het dossier bewaard. 

Ik behoud me het recht voor mijn tarieven jaarlijks te herzien.