Welkom

Welkom op de website van Marlieke Mulder, remedial teacher met sinds
1 maart 2012 praktijkruimte aan huis. Hier vind je de nodige informatie
over mijn werkwijze en de begeleidingsmogelijkheden. Ik nodig je uit om
het filmpje te bekijken om een eerste indruk te krijgen.

“Waar het om gaat,
is hoe je naar jezelf kijkt”

Remedial teaching, wat is dat?

Een remedial teacher geeft ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die om welke reden dan ook een achterstand in het
onderwijsproces hebben opgelopen. Dit ‘vastlopen’ kan voor een leerling heel ingrijpend zijn.
Als ondanks de inzet van leerkracht(en), leerling en ouders het
leerproces blijvend stagneert, dan kan individuele ondersteuning van een RT’er uitkomst bieden.

Het doel van remedial teaching is om de leerachterstand in te halen of zo klein mogelijk te maken. Naast begeleiding op didactisch en/of pedagogisch gebied, is het heel belangrijk dat de leerling zich prettig voelt. Sommige leerlingen zijn vastgelopen in het onderwijsproces en dit gaat vaak samen met negatieve gevoelens die weer een negatieve invloed hebben op hun leren. Wanneer een kind individuele hulp krijgt, durft het doorgaans onderliggende emoties te tonen. Als RT’er krijg ik inzicht in wat een leerling voelt en denkt en kan daarop worden ingespeeld. Pas wanneer een leerling zich prettig voelt, kan het zich naar eigen capaciteiten zo optimaal mogelijk ontwikkelen en groeit het zelfvertrouwen. 

“Het is belangrijk dat een klein stapje toch groot genoeg is om als zinvol te worden ervaren, maar tegelijkertijd klein genoeg om niet te belastend te zijn”

Klingenstierna, C. (2001)

Ik probeer aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte en leerstijl van de individuele leerling en deze mede-eigenaar te maken van het eigen leerproces, daarbij gebruik makend van de kwaliteiten van deze leerling. 

De werkwijze waar de een baat bij heeft, werkt voor de ander misschien helemaal niet. Het individueel werken stelt mij in staat te onder zoeken wat het beste aansluit en vervolgens stem ik werkwijze en materialen zo goed mogelijk op de behoeften af. Het steeds goed blijven observeren van en luisteren naar de leelring is belangrijk en soms moet de aanpak tussentijds bijgesteld worden. RT is altijd maatwerk!

“Vertel me en ik luister
Laat me zien en ik kijk
Laat het me beleven en ik leer”