Intakegesprek

 

Tijdens het intakegesprek proberen we samen de hulpvraag te concretiseren. Door middel van het stellen van vragen zal ik zo veel mogelijk informatie verzamelen. Het gaat er dan om waarom uw kind, in deze klas, met deze leerkracht, in deze situatie, (tijdelijk) problemen ondervindt met één of meerdere vakken op school. Welke onderwijsbehoeften heeft uw kind? Misschien is uw kind onderzocht bij een orthopedagoog of psycholoog en is daar een verslag van. Verder kijk ik niet alleen naar de belemmerende factoren, maar ga ik op zoek naar de positieve factoren. 


Ik zal vragen of ik contact op mag nemen met de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan mij namelijk veel informatie verschaffen, waaronder allerlei toetsgegevens, de methodes waarmee wordt gewerkt en werkboekjes van uw kind. Hij of zij kan mij meer vertellen over de werkhouding en concentratie van uw kind, maar ook over de situatie in de klas en groepssamenstelling. Ik vind een goede afstemming met school van belang. Aan het einde van dit gesprek kan ik inschatten of ik uw kind kan ondersteunen bij hetgeen hij/zij nodig heeft. Mochten wij samen verder willen gaan, dan zal ik de verdere gang van zaken met u doornemen, mijn tarief bespreken en een kennismakingsgesprekje met uw kind plannen.