Remedial Teaching

Het doel van RT

Het doel van remedial teaching is om de leerachterstand in te halen of zo klein mogelijk te maken. Naast de begeleiding op didactisch en/of pedagogisch gebied is het heel belangrijk dat het kind zich prettig voelt. Wanneer uw kind zich op zijn/haar gemak voelt kan het zich, naar eigen capaciteiten, zo optimaal mogelijk ontwikkelen en groeit zijn/haar zelfvertrouwen.

Ik probeer aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte en leerstijl van het individuele kind. Ik tracht het kind mede-eigenaar te maken van zijn/haar eigen leerproces en daarbij de krachten en kwaliteiten van het kind in te zetten. RT is altijd maatwerk.

Contact

RTmetmemee!

Marlieke.mulder@gmail.com

06 42 32 33 90

Adres

Klaproosstraat 9

5056 SM Berkel-Enschot